• Wedstrijdsecretariaat

  Het wedstrijdsecretariaat van SV Bon Boys heeft een flink aantal taken in haar pakket. Op deze pagina zijn een aantal taken aangestipt. 

  • Indelen velden en kleedkamers
  • Verplaatsen van wedstrijden
  • Opstellen trainingsschema
  • Aanvragen 'snipperdag' (B-categorie)
  • Spelregelbewijs
  • Leeftijdsdispensatie

  Als je meer informatie wilt of vindt dat hier iets ontbreekt kun je ons altijd een mailtje sturen via wedstrijdsecretariaat@bonboys.nl.

 • Indelen velden en kleedkamers

  Het wedstrijdsecretariaat heeft als taak dat alle teams van onze vereniging bij thuiswedstrijden een plek krijgen om te voetballen. Eveneens wordt er dan een kleedkamer toegewezen voor zowel het eigen team als het ons bezoekende team.

  Verder wordt de initiële toewijzing van velden en kleedkamers aan de trainingen verzorgt door het wedstrijdsecretariaat. (zie ook elders op deze pagina)

 • Verplaatsen van wedstrijden

  Voor clubs is het mogelijk om wedstrijden te verplaatsen. Naast het verplaatsen van de datum en/of tijd kunnen de wedstrijden ook verplaatst worden naar het terrein van de tegenstander.

  Voor een verzoek tot wijzigen van een wedstrijd (datum en/of tijd) dient er altijd contact opgenomen te worden met het wedstrijdsecretariaat via: wedstrijdsecretariaat@bonboys.nl

  Verenigingen kunnen zowel in de categorie A als de categorie B tot acht dagen voor de wedstrijd via het wedstrijdsecretariaat eenzijdig de aanvangstijd aanpassen. Dit geldt voor alle wedstrijden in de categorie A, met uitzondering van de standaardteams heren en vrouwen tot en met de eerste klasse, en alle divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal. Is de termijn korter dan acht dagen, dan kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en met goedvinden van de competitieleider.

  Categorie A

  Wedstrijden in de categorie A mogen verplaatst worden indien beide partijen hiermee akkoord gaan. De wedstrijd moet uiterlijk twee weken na de oorspronkelijke datum gespeeld worden. Alle nog te spelen wedstrijden zijn uiterlijk 1 mei gespeeld. Hierna is verplaatsen naar een latere datum niet meer mogelijk.

  Let op: Voor het verplaatsen van wedstrijden van standaardteams geldt een andere regeling. 

  Categorie B

  Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 21 september t/m 31 december 2019 mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten uiterlijk 31 januari 2020 gespeeld zijn. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn vóór 22 juni 2020. De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.

  Poulewedstrijden in de beker kunnen verplaatst worden tot uiterlijk 19 september 2019.

  Digitaal verplaatsen van wedstrijden

  Het is voor wedstrijdsecretarissen mogelijk om wedstrijden digitaal te verplaatsen.Ook is het mogelijk om wedstrijden te verplaatsen naar zogenaamde inhaalweekenden.

 • Opstellen trainingsschema

  Met veel zorg wordt er getracht een rooster te maken voor al onze teams waarbij er rekening wordt gehouden met de (voor zover bekende) wensen van de trainers passend binnen het beleid van de vereniging. We zorgen ervoor dat ieder team in ieder geval één keer per week op kunstgras kan trainen, voor veel teams lukt het om zelfs twee trainingen op kunstgras in te plannen.Dit lukt helaas niet in alle gevallen.

  Als er een training verplaatst moet worden is dit meestal niet eenvoudig. Neem in dit geval in ieder geval contact op met het wedstrijdsecretariaat via: wedstrijdsecretariaat@bonboys.nl.

  Voor meer informatie over schema's en de meest recente trainingsschema's kun je kijken op de hiervoor bestemde pagina. Deze vind je via bonboys.nl-->Wedstrijdzaken-->Trainingsrooster of door hier te klikken.

 • Aanvragen 'snipperdag'

  In de categorie B-veldvoetbal is het per seizoen mogelijk per team voor één wedstrijd een snipperdag aan te vragen. Deze aanvragen worden in de periode van start competitie tot en met het eerste volledige weekend van de maand maart verleend voor wedstrijden die in die periode zijn vastgesteld. Het is niet mogelijk een snipperdag aan te vragen voor een bekerwedstrijd.

  Verzoek

  Een snipperdagverzoek moet uiterlijk op dinsdag 12.00 uur bij het betreffende district binnen zijn. Dit verzoek kan alleen door de wedstrijdsecretaris gedaan worden! Zorg er voor dat je ruim op tijd bent met het richten van je verzoek aan de wedstrijdsecretaris via wedstrijdsecretariaat@bonboys.nl. Voor dit seizoen worden snipperdagverzoeken verleend tot waarschijnlijk begin maart (werkeleijke datum volgt nog). Na de aanvraag krijgen alle betrokken wedstrijdsecretrissen via de wedstijdwijzigingen een bericht van de verplaatsing. Het in onderling overleg verplaatsen van een wedstrijd telt niet mee als snipperdag.

 • Spelregelbewijs

  Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland heeft een positief effect. Eén van de allerbelangrijkste? Het kennen van de regels zorgt voor een sportiever spel.

  Met ingang van het seizoen 2014/2015 zijn spelers uit 1998 verplicht het spelregelbewijs te halen. Elk seizoen komt er een nieuw geboortejaar bij. Het maakt voetballers namelijk van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in en begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter.

  Bewijs halen via Voetbalmasterz

  De KNVB heeft daarom www.Voetbalmasterz.nl in het leven geroepen. Een flitsende site die junioren op een speelse, maar vooral ook op een duidelijke manier voorbereidt op het kunnen behalen van het spelregelbewijs. Zo zijn er veel oefenmogelijkheden en is er uitleg over de regels en over spelsituaties. Beide aan de hand van aansprekende voorbeelden, vaak uit het topvoetbal.

  Je krijgt vanzelf bericht als je je spelregelbewijs moet halen, maar heb je vragen over het spelregelbewijs? Kijk dan snel op de website van Voetbalmasterz of stuur een e-mail naar spelregelbewijs@knvb.nl.

 • Leeftijdsdispensatie

  Dispensatie categorie A en B (veld)

  Zowel in de categorie B, als in de categorie A kan er met dispensatiespelers worden gespeeld. Voor de B-categorie was dit al langer zo, maar vanaf het seizoen 2019/'20 geldt er ook een dispensatieregeling voor de categorie A. Maar welke regels gelden er? Op deze pagina is alle informatie te vinden per categorie.

  Categorie B

  Bij de spelvorm waarbij er 6 tegen 6 gespeeld wordt is er één dispensatiespeler per team toegestaan. Bij 8 tegen 8 is het maximumaantal dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 tegen 11 maximaal drie dispensatiespelers deel mogen nemen. Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn. In gemengde competities mogen meisjes één jaar ouder zijn (automatische dispensatie). Dit geldt niet bij de JO8 en JO9.

  Categorie A

  De KNVB biedt vanaf het seizoen 2019/2020 een dispensatieregeling aan voor spelers die relatief klein zijn voor hun leeftijd. De dispensatieregeling geldt voor spelers, jongens en meiden, in de categorie A, in de leeftijdscategorieën Onder 13 tot en met Onder 16 jaar.

  Meer weten? Klik hier om naar de pagina van de KNVB te gaan.