• Privacyverklaring S.V. Bon Boys

   

  Europese Privacy Wet

  Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese Privacy Wet in werking. Dit betekent dat verenigingen meer verplichtingen hebben om de data van hun leden en contacten te beschermen.

  Ook SV Bon Boys Haaksbergen gaat uiteraard accuraat met uw gegevens om. Daarom willen we u er graag op wijzen dat uw gegevens zorgvuldig en veilig worden bewaard en dat u het recht heeft om te weten welke gegevens we precies van u bewaren en voor hoe lang. Daarnaast heeft u het recht om te vragen of wij uw gegevens willen verwijderen.

  Toelichting op het regelement

  Dit is de privacyverklaring van SV Bon Boys Haaksbergen, gevestigd te Kolenbranderweg 11, 7482 SE HAAKSBERGEN, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40073489, hierna te noemen: `de Vereniging`.

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: ledenadministratie@bonboys.nl

  In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

  Doel

  Welke persoonsgegevens

  Grondslag

  Bewaartermijn

  Ontvangers

   

   

   

   

   

  Leden-, incasso- en financiële administratie

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Bankgegevens
  • Betaalgegevens

   

  Lidmaatschap vereniging en wedstrijdsecretariaat ( registratie voor de vereniging en de KNVB) en inning contributie

  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

  • Sportlink

   

  Loon- en salarisadministratie

  • Voornoemde gegevens aangevuld met:
  • ID-bewijs
  • Loonbelastingverklaring

  Loonadministratie (wettelijke eisen)

  Wettelijke bewaartermijn (7 jaar)

  • Acsenzo

   

  Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

   

  Lidmaatschap vereniging ( registratie voor de vereniging en de knvb)

  Zolang als men aangemeld is.

  • Sportlink

   

  Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

   

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

  U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

   

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

   

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

   

  Beveiliging persoonsgegevens

  De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

   

  Minderjarigen

  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

   

  Links naar andere websites

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

   

  Wijziging van het privacy beleid

  De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

   

  Foto's

  Wij wijzen u erop dat op Ontmoetingspark de Greune eventueel foto’s gemaakt worden, te gebruiken voor de pers, facebook en onze website. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan verzoeken wij u ons dat na plaatsing zo spoedig mogelijk te melden. Wij wijzen u op ons privacystatement op grond van de AVG.

   

  Contactgegevens

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

  E-mail: ledenadministratie@bonboys.nl

  Telefoonnummer: 053 - 572 41 06

   

  Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Download hier de privacyverklaring in PDF formaat.

  Bekijk hier de veelgestelde vragen (in PDF formaat)