• Nieuwe toplaag hoofdveld gereed
  • Er is de afgelopen weken hard gewerkt om het hoofdveld op een biljartlaken te doen lijken. We zijn inmiddels in een ver gevorderd stadium. Vanmorgen werd door de vrijdagmorgen-ploeg de dug outs weer geplaatst. 

    Vanavond is het veld vrij gegeven.