• Gebruik speelvelden.
  • Recent is er met de gemeente gesproken om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van onze grasvelden.

    Hiertoe is er deze week een eerste aanzet gegeven tot het verbeteren van veld 5 door dit opnieuw in te zaaien. Ook het veld achter de tribune is opnieuw ingezaaid.  Dit houdt dus in dat deze velden, tot aan start van het nieuwe seizoen, niet meer gebruikt kunnen worden voor trainingen of wedstrijden.

    Indien noodzakelijk kan er op veld 2 getraind/gespeeld worden.