• Sociale Spelregels

  Naar aanleiding van het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, december 2013, zijn er bij de Bon Boys twee bijeenkomsten geweest, waarbij leden konden aangeven wat volgens hen gedaan moest worden om misstanden in het voetbal te voorkomen. Tijdens deze bijeenkomsten bleek ook dat er ook bij de Bon Boys excessen voorkomen die op of naast het voetbalveld niet thuishoren.
  Door veel leden is hierbij aangegeven wat zij ‘te ver vonden gaan’ en wat er naar hun mening aan gedaan zou moeten worden. Bijvoorbeeld het niet accepteren van pestgedrag binnen een team of het vijandig bejegen van een scheidsrechter.

   

  Hierna is er door het bestuur een normen-en-waardencommissie gevormd, die alle meningen, bezwaren en oplossingen op een rijtje heeft gezet en schriftelijk heeft uitgewerkt. Het resultaat hiervan gaat hierbij als bijlage.
  Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u deze tekst voor de aanvang van het nieuwe seizoen leest. Dan wordt het vast een prachtig voetbaljaar. 
  Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan horen we dat graag. 

 • Vertrouwenscontactpersoon

  Wat doet zij ook alweer?

  Bon Boys beschikt over een vertrouwenscontactpersoon in de persoon van Esther Diepenmaat. Als er tijdens het trainen of voetballen of rondom een training of wedstrijd iets is gebeurd op het gebied van seksuele intimidatie, verbaal of lichamelijk geweld, bedreiging of discriminatie, waarover je in vertrouwen met iemand wilt praten, neem dan contact op met Esther door een mail te sturen naar: vertrouwenscontactpersoon@bonboys.nl

  Zij is het eerste aanspreekpunt, beantwoordt vragen over mogelijk te ondernemen stappen en kan daarbij ondersteunen. Zij verwijst indien nodig naar een NOC-NSF vertrouwenspersoon en/of adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de KNVB, advocaat, politie en of andere hulpverleners en registreert meldingen van ongewenst gedrag (evt. anoniem). Zij zal vertrouwelijk omgaan met alles wat wordt besproken. Alleen met toestemming van de melder zal informatie met degenen met wie dat nodig is worden gedeeld. Binnen de vereniging heeft zij een neutrale positie.

  Even voorstellen:

  Mijn naam is Esther Diepenmaat. Ik woon in Haaksbergen en ik ben sinds september 2008 lid van Bon Boys. Ik heb zes jaar deel uitgemaakt van het bestuur en mij daarin onder andere ingezet voor het meisjes- en damesvoetbal.Ik heb drie kinderen en twee bonuskinderen. Drie daarvan voetballen inmiddels bij Bon Boys.

  Ik werk bij de gemeente Borne als juridisch beleidsadviseur. Al een aantal jaren ben ik vertrouwenscontactpersoon bij S.V. Bon Boys. In januari 2018 heb ik deelgenomen aan de scholing voor vertrouwenscontactpersoon van NOC-NSF. Bijgaand een link naar een filmpje van de Gedragscodes Sport. Ook voor jou. Van NOC-NSF

  Sporters

  Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, ook voor de andere in je team/trainingsgroep en de tegenstander. Dat zit ‘m in kleine dingen. Help je tegenstander overeind als je hem of haar omver hebt gelopen. Grote mond en klagen bij de scheidsrechter? Doe maar niet, je schiet er niks mee op. Bekijk de animatie. Dan weet je precies wat we bedoelen.

  Trainers en coaches

  Als trainer natuurlijk wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training komt. Dat er op z’n tijd gewonnen wordt, ook leuk. Maar hoe zorg je dat het leuk is en blijft? Hoe iedereen gemotiveerd blijft en beter wordt? En hoever kan je daarin eigenlijk gaan? Soms raak je je sporters misschien aan om ze te helpen. Goed bedoeld, maar wat vindt de sporter in kwestie daar eigenlijk van? Of de ouders langs de kant. Bekijk de animatie eens. Dan weet je hoe je het leuk houdt. Voor iedereen, ook jezelf.

 • De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  De verklaring omtrent gedrag is de laatste jaren nogal in het nieuws geweest als gevolg van een aantal ongewenste voorvallen bij o.a. sportverenigingen. In de media is hier uitgebreid aandacht aan besteed. Om onze jongeren bij sv BonBoys een zo veilig mogelijke sportomgeving te bieden zijn ook wij gestart met het aanvragen van de VOG voor alle vrijwilligers bij BonBoys. In eerste instantie hebben we dat gedaan voor het hoofdbestuur. Nu de VOG’s van het bestuur binnen zijn gaan we hier mee verder.

  Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers