• Algemene Ledenvergadering
  • Even een klein geheugensteuntje; de ALV wordt gehouden op maandag 14 oktober, aanvang 19.30 uur.